CONTAINER SPECIFICATION

Chào mừng bạn đến với website Blue Trans International

Email: phuong.nd@bluetran.com.vn

Điện Thoại: 0988 867 368

Giờ làm việc:

8h00 - 22h00

Tiếng Việt Tiếng Anh
CONTAINER SPECIFICATION
10/06/2022 09:54 PM 385 Lượt xem

 

1. DRY CONTAINER

Hana Logistics Hana Logistics Hana Logistics Hana Logistics

CONTAINER

EXTERIOR

INTERIOR

WEIGHT

Length

Width

Higth

Length

Width

Higth

Tare

Net weight

Max gross weight

20DC

6,058 m

2.438 m

2,591 m

5,898m

2,352 m

2,385 m

2400 kg

28,080 kg

30,480 kg

40DC

12,192 m

2,438 m

2,591 m

12,032 m

2,352 m

2,385 m

4000 kg

26480 kg

30,480 kg

40HC

12,192 m

2,438 m

2,896 m

12,032 m

2,352 m

2,69 m

4200 kg

26,280 kg

30,480 kg

45 HC

13,716 m

2,438 m

2,896 m

13,556 m

2,352 m

2,7 m

4,700 kg

32,500 kg

27,800 kg

 

2.REEFER CONTAINER

Hana Logistics Hana Logistics  Hana Logistics

CONTAINER

EXTERIOR

INTERIOR

Weight

Length

Width

Higth

Length

Width

Higth

Tare

Net weight

Max gross weight

20 RH

6.058 m

2.438 m

2.896 m

5,506m

2,304m

2,602m

3244kg

24,694kg

27,938kg

20 RF

6.058 m

2.438 m

2.591 m

5.500 m

2,298 m

2.276 m

2,980 kg

27,500 kg

30,480 kg

40RH

12.192 m

2.438 m

2.896 m

11.590 m

2.294 m

2.544 m

4,760 kg

29240 kg

34,000 kg

 


3. OPEN TOP CONTAINER FLATRACK CONTAINER

Hana LogisticsHana LogisticsHana Logistics Hana Logistics

Hana Logistics

Chia sẻ:
Zalo
Hotline